Dienstverlening

Het werkterrein van Bouwer & Officier Accountants omvat een breed scala aan zakelijke diensten.

Accountantswerkzaamheden / jaarrekeningen

(wettelijke) controle- en beoordelingsopdrachten
samenwerking wettelijke controleopdrachten
(info: wettelijke controle en samenwerking met collegakantoren)
samenstellen van jaarrekeningen

Administratieve dienstverlening

verzorgen van de salarisadministratie
opzetten van administratieve systemen
ondersteunen van uw administratie
verzorgen van de financiële administratie

Alle voorkomende fiscale aangiften

inkomstenbelasting dividendbelasting
vennootschapsbelasting loon- en omzetbelasting
erf- en schenkbelasting

Advieswerkzaamheden

fusie, overname en bedrijfsopvolging belastingadviezen
personeelsaangelegenheden doorlichten/beschrijven van de AO/IC
eigen beheer lijfrente- en pensioenberekeningen keuze van de ondernemingsvorm
bedrijfseconomische adviezen (zoals financieringen en investeringsselektie)