Over ons

Op initiatief van de grondleggers Hans Bouwer en Joost Officier RA werd in 1984 de maatschap Bouwer & Officier Accountants opgericht met vestigingen in Groenlo, Apeldoorn, Gouda en Den Haag. Een lint van samenwerkende kantoren dwars door Nederland met als binding de gemeenschappelijke zorg voor kwaliteit van de dienstverlening en lidmaatschap van SRA. Ton van Leeuwen RA heeft jarenlang, tot aan de overdracht aan de huidige vennoten, leiding gegeven aan de Haagse vestiging. Mede als gevolg van de eisen die in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) worden gesteld aan accountantskantoren die wettelijke controles uitvoeren, zijn de verschillende vestigingen op 1 januari 2007 uit elkaar gegaan.

Alleen de Haagse vestiging bleef voorbestaan onder de naam Bouwer & Officier Accountants. Een “fullservice” accountantskantoor waar diverse uiteenlopende vormen van dienstverlening zijn ondergebracht, zoals het samenstellen van jaarrekeningen, (geen wettelijke) controles van jaarrekeningen, fiscale advieswerkzaamheden en het verzorgen van loonadministraties. Een deskundig team van een tiental medewerkers staat borg voor de continuïteit van de dienstverlening onder leiding van drie betrokken vennoten: N.M. Minnaard AA, mr. A. Swart en R. van der Houwen RA.

foto 1

N.M. (Niek) Minnaard

AA

is accountant-administratieconsulent. Vanaf 1981 tot en met 1998 is hij werkzaam geweest bij twee van de “big four”-kantoren. Van 1999 tot en met 2001 is hij vestigingsleider geweest bij een middelgroot accountantskantoor. Hij werkt sinds 2002 bij Bouwer & Officier Accountants en is per 1 januari 2003 partner van het kantoor geworden.

Binnen het kantoor is hij medeverantwoordelijk voor de samenstelpraktijk. Zijn werkzaamheden bestaan naast het samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen uit het adviseren van deze klanten in de meest brede zin van het woord. Hij heeft uitgebreide ervaring bij de begeleiding van bedrijfsoverdrachten en herstructureringen van ondernemingen, maar ook eenvoudige vraagstukken behoren tot de dagelijkse praktijk.

Als adviseur wil hij graag weten wat u beweegt, waarbij de menselijke kant ook voldoende aandacht krijgt. Problemen lost hij graag samen met u op en geeft u gepaste adviezen in begrijpelijke taal.

foto 2

mr. A. (Arend) Swart

Belastingadviseur

is belastingadviseur. Van 1992 tot en met 2003 is hij werkzaam geweest als belastingadviseur bij diverse kantoren met een korte onderbreking van een tweetal jaren gedurende welke hij als bedrijfsfiscalist werkzaam was bij een verzekeraar en een hypotheekbank. Hij werkt sinds 2004 bij Bouwer & Officier Accountants en is per 1 januari 2005 als partner toegetreden en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de fiscale praktijk.

Naast de studie fiscaal recht heeft hij tevens de studie notarieel recht afgerond. Hij is als belastingadviseur een echte generalist. Hierdoor is hij in staat zijn klanten zowel op privé-gebied als met betrekking tot hun bedrijfsactiviteiten te adviseren.

In zijn werk als belastingadviseur volgt hij niet altijd de gebaande paden. Hij zoekt graag naar alternatieven die beter bij de klant passen. Zijn ervaring heeft hem geleerd dat een praktische en eenvoudige oplossing voor de klant vaak belangrijker is dan een complexe en kostbare oplossing welke in theorie een hogere belastingbesparing oplevert.

foto 3

R. (Rob) van der Houwen

RA

is registeraccountant. Hij heeft de nivra-opleiding gevolgd en is bijna twintig jaar werkzaam geweest bij twee van de “big four”-kantoren in de haagsche regio voordat hij in 1999 is overgestapt naar Bouwer & Officier Accountants. Sinds 1 januari 2001 is hij vennoot.

Gedurende zijn loopbaan heeft hij zich bezig gehouden met diverse controleopdrachten in het midden- en (klein)bedrijf. Hij is verantwoordelijk voor de controlepraktijk naast medeverantwoordelijkheid voor de samenstelpraktijk. Veel expertise is opgedaan bij handelsbedrijven, industriële bedrijven, bedrijven in de transportsector en bij veel uiteenlopende vormen van dienstverlening.

Zijn opvatting is dat een goede samenwerking met de klant de basis is voor een goed eindresultaat en in overleg bekijken wat mogelijk is en wat niet.